Moje cesta mýma očima

psychedelická úvaha


Toto zamyšlení je čistě můj osobní názor a rozhodně není žádným návodem k užívání psychedelik, ani k jejich užívání nikoho nenabádam....práce s těmito látkami vyžaduje velkou osobní zodpovědnost, zdravý rozum, hluboké přesvědčení a v neposlední řadě i teoretické znalosti.

Mnoho léčitélů a šamanů odpradávna (první dochované zmínky se datují 1000 let před n.l.) pracuje s psychedeliky - tedy s přírodními látkami, které nějakým způsobem ovlivňují naše vnímání a mysl. (někdy neprávně nazývanými halucinogeny) Slovo psychedelika vzniklo z řeckého slova psyché - duše, a delos - zjevnost. Tedy látky ukazující skryté, ale zjevné a reálné aspekty naší mysli. Zjednodušeně lze říci, že tyto látky nám umožují podívat se do tajných zákoutí naší mysli, (ukrytých převážně v levé mozkové hemisféře) která jsou nám z nějakých důvodů normálně nepřístupná. Zároveň vytvářejí nová neuronová propojení mezi pravou a levou hemisférou, takže své zážitky si můžeme zapamatovat a využít je i v běžném životě.

Lidský mozek podle vědců využívá zhruba 10% své kapacity, co se děje s těmi zbývajícími 90% je záhada. Podle mého názoru nám tyto učitelky z rostlinné říše mohou o zbývající kapacitě našeho mozku mnoho napovědět. Je např. zcela běžné, že při užití psychedelik můžeme vidět energetické pole nejen kolem živočichů, ale i kolem rostlin. O existenci této energie nemá racionální rozum sebemenší pochybnost - lze ji změřit a pomocí přístrojů ji lze i vidět. Proč ji ale nevidíme běžným zrakem a při ovlivnění psychedeliky ano? Proč nám psychedelika umožňují nahlédnout tam, kam se jinak nedostaneme a uvědomit si spoustu věcí, které si většinou nejsme schopni uvědomit resp. dát do širších souvislostí? (většinou na úrovni Ega) Protože je to dar, který jsme dostali abychom rychleji našli cestu sami k sobě.

A proč je tento dar v současné době ilegální a předmětem mnoha restrikcí? Odpověď najdeme v historii a datuje se k počátkům vzniku náboženství. Jedinec používající psychedelika ke svému rozvoji (samozřejmě s rozumem - k rozvoji, nikoliv k zábavě a unikům od běžné reality) si je vědom sám sebe, své podstaty a svého poslání...a je mnohem méně manipulovatelný. Což samozřejmě ani církev, ani současný systém nemůže potřebovat, protože jejich fungování je na této manipulaci přímo závislé. A hlavnim nástrojem manipulace je právě naše Ego. Čím lze někoho nejlépe ovládat? Strachem a penězy. Obojí je Ego. Velmi mocným nástrojem této promyšlené manipulace je televize. A my za ni ještě platíme.
Jako vrchol absurdity této situace mi přijde to, že na seznamu zakázaných látek se vyskytuje i DMT, což je látka, která je běžnou součástí našeho těla. Není to divné, mít ve vlastním těle něco zakázaného?
Velmi přesně a krásně toto popsal Dalle Pendel ve své knize Pharmako Dynamis. ,, ...pomocí rostliných učitelek lze komunikovat s Bohy. A ten, kdo se nebojí pohlédnout do očí bohům, nebojí se pohlédnout do očí ani králi." Kdo si je plně vědom sám sebe, nenechá se zmanipulovat a bude používat vlastní rozum.

Jednou věcí je zařazení psychedelik na seznam zakázaných látek a druhou věcí jsou zcela záměrné a účelové dezinformace šířené médii. Když zaslechneme slovo droga, okamžitě se nám vybaví obraz zuboženého bezdomovce válejícího se nejlépe ve vlastních výkalech někde na ulici. Ano, i to je samozřejmě možné. Ale není droga jako droga a neznám, ani jsem nikdy neslyšel o nikom, kdo by se do tohoto stavu dostal po vědomém a rozumném užívání přírodních psychedelik. Nemluvím samozřejmě o látkách typu pervitin, heroin, alkohol apod. Ty nemají s tímto zamyšlením nic společného. Přírodní psychedelika nejsou ani návyková, ani toxická a dokonce ani fyzicky nebezpečná - samozřejmě v rozumných dávkách. Např. toxická dávka uváděná u psylocibinu (lysohlávky) by představovala jednorázové zkonzumování cca 4 kg syrových hub, což je prakticky nemožné.

foto Rostliny s psychedelickými účinky tu byli mnohem dříve než my a zcela nepochybně tu mají nějaké svoje poslání. Jejich potenciál a vliv na lidskou psychiku je obrovský a v současné době prožívá svojí renesanci i ve vědeckých kruzích. Vědci opatrně uznávají jejich přínos v oblasti léčby závislostí, (na nebezpečných drogách jako je např. alkohol, heroin a pod.) depresí, postraumatických stresových poruch, migrén apod.

Užívání psychedelik našimi předky bylo velmi rituální a duchovní záležitostí a tak by tomu mělo být i dnes. Tyto látky jsou učinným nástrojem v osobním rozvoji a stejně jako bychom měli s úctou přistupovat ke svému tělu, stejně tak bychom měli přistupovat k věcem, které nám tuto práci umožňují a zjednodušují. Zážitky spojené s užitím psychedelik však nemusí být pouze příjemné. Tak, jako nám mohou ukázat krásu našich myšlenek, mohou nám ukázat i naše skryté démony. Ale i to je součástí našeho sebepoznání. Základním předpokladem pro práci s psychedeliky je vhodný ,,set a setting" - tedy volba bezpečného a klidného prostředí, zkušeného průvodce a v neposlední řadě záměr s jakým ke konzumaci psychedelik přistupujeme.

Na toto téma bylo napsáno už mnoho. Pokud Vás to zajímá, pár zajímavých článků můžete najít v odkazech
Halucinogeny mohou přinést více užitku než škody
Proč je DMT nelegální
Jak Lysohlávky mění náš mozek
Magické Lysohlávky - proti depresím
Drogy jako pomoc
Enspiro - informace tak jak mají být - všechna pro i proti
Carodilna - tvorba z prirodnich materialu

Tantrické masáže s jiným přístupem...
únikový východ (zpět na úvod - www.dajda.cz)
www.dajda.cz